Hakkımızda

Hakkımızda

25/11/2002'de Alibeyres Rüzgar Enerji Üretim A.Ş. adı ile kurulan şirketimiz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 11/09/2003 tarihli 207-3 sayılı kararı ile EÜ/207-3/352 sayılı üretim lisansını almıştır. 9 adet türbin (30MWe güç) ile 25/09/2018, 28/09/2018, 19/10/2018 ve 23/11/2018 tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kabulü ile üretime başlamıştır. Daha sonra yapılan ilave yatırım ile 3 adet türbinin (11,8MWe güç) kabulü 29/12/2023, 18/01/2024 ve 02/02/2024 tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmış olup toplam 12 adet türbin (41,8MWe) kurulu güce ulaşmıştır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
* ALİBEYRES olarak, yürütmekte olduğumuz tüm faaliyet ve hizmetlerde, toplam kalite anlayışıyla kurumumuzun ortak değerlerini gözeterek, vizyonumuz doğrultusunda tüm çalışan, tedarikçi, iş ortağı ve diğer tüm paydaşlarımızı aynı gayede buluşturmak amacıyla EYS - Entegre Yönetim Sistemi Politika' mızı beyan ederiz.
* Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken olacak iş sağlığı ve güvenliğine birinci önceliği vererek, tüm çalışan ve paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturuyor, operasyonların güvenli şekilde yürütülmesi konusunda tavizsiz uyum bekliyor, işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına, tüm kazaların önlenebilir olduğuna ve sıfır kaza hedefine bu sayede ulaşılacağına inanıyor ve tüm faaliyetlerimizi bu hedef doğrultusunda yönetiyoruz.
* Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen, enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini destekleyen bir enerji yönetim sistemi benimsiyoruz.
* Müşteri odaklılık ilkemizle, gelişen ve çevre dostu teknolojileri mühendislik disiplinine uygun şekilde kullanarak, müşterimize sürekli ve güvenilir yenilenebilir enerji sağlıyoruz.
* Tüm paydaşlarımızın beklentilerine duyarlı olarak, ulusal ve uluslararası yasal sorumluluklarımız ve müşterilerimizin beklentileri başta olmak üzere, tüm ilgili sektör standart ve uygulama şartlarını yerine getiriyor ve sürekliliğini sağlıyoruz.
* Hizmette kaliteyi sürekli iyileştirmeye açık tutarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlıyor ve sürdürülebilirliği için gerekli faaliyetleri planlıyoruz.
* Çalışanlarımızı, en değerli varlığımız kabul ediyor, çalışan mutluğunun sürekli iyileştirmeyi odağımızda tutuyoruz. Ayrıca çalışanlarımızla iş sağlığı ve güvenliği konusunu ortak planda çalışarak ve katılımlarını sağlayarak geliştiriyoruz.
* Faaliyetlerimiz kaynaklı çevresel ayak izimizi en duyarlı şekilde yönetiyor, tüm paydaşlarımızla uyumlu bir iş birliği içerisinde olmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz.
* Gerekli gördüğümüz tüm paydaşlarımıza eğitim ve uygulamalar konusunda destek vererek; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji konularında farkındalığı artırıyor, gelişmeyi ve sürekliliği etkin kılıyoruz. Sürekli gelişimi, tüm faaliyetlerinde değişmez hedef kabul eden bir kurum olarak; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji performansımızı, süreçlerimizi etkin işleterek ve hedeflerle yönetim prensibini benimseyerek daha ileriye taşıyor, doğaya ve yaşam kalitesine artı değer katıyoruz.
KAPSAM
Alibeyres Rüzgar Enerji Üretim A.Ş.'nin kapsamı "Elektrik Enerjisi Üretimi" olup NACE:351119'a göre belirlenmiştir.