Kİşİsel Verİlerİn Korunması


Güncelleniyor

Kİşİsel Verİlerin Korunması ve İşlenmesİ Polİtİkası

Verİ Sahİbİ Başvuru Formu

Görüntüle

İnternet Sİtesİ Gİzlİlİk Polİtİkası

Görüntüle

CCTV Aydınlatma Metnİ

Görüntüle

Erİşİm Yetkİlerİ Aydınlatma Metnİ

Görüntüle